Cultuurhistorische waardenkaart

Legenda

Rijksmonument (RM)
Gemeentelijk (GM)
Omschrijving:
Peildatum:
Adres:

,
Bouwjaar:
Samengesteld object:
BAG verblijfsobject ID:
BAG pand ID:
BRK perceel ID:
Buurt code:
Buurt naam:
Wijk code:
Wijk naam:
Gemeente code:
Gemeentenaam: